Zajištění celního dluhu


     Váš celní dluh je schopna naše společnost po dohodě zaručit před celními orgány jedním z níže uvedených způsobů:

  • Globální záruka pro jiné režimy než režim tranzitu
  • Osvědčení o souborné jistotě TC31 pro režim tranzitu v zemích EU, Turecko, Norsko, Švýcarsko, Makedonie, Island.
  • Individuální zárukou na všech celních úřadech ČR (dle akceptace)


     Výše záruky bude dohodnuto dle požadavku zákazníka a možností naší společnosti.