Intrastat     Je systém statistiky obchodu mezi státy Evropské unie. Povinnost sbírat a dále vykazovat data pro INTRASTAT je v ČR upravena celním zákonem a vyhláškou 201/2005 Sb. O statistice vyváženého a dováženého zboží.
     Nabízíme Vám zastupování v této Vaší povinnosti našimi pracovníky, kteří jsou pravidelně v této problematice proškolováni a tuto činnost provádějí na speciálním softwérovém vybavení pro INTRASTAT. Jedná se hlavně o tyto činnosti:

  • Sledování povinnosti vykazování dat pro INTRASTAT
  • Sběr a zpracování dat pro vykazovaní vnitrounijního obchodu
  • Jednorázové i negativní výkazy
  • Počátek a ukončování povinnosti vykazování dat této statistiky