Spotřební daně     V dubnu 2010 byl zaveden pro přepravy vybraných výrobků (VV) pod spotřební daní na území Evropské unie nově elektronický systém EMCS.
     Naše společnost má softwarové vybavení pro přístup do systému EMCS (the Excise Movement and Control Systém), pro elektronické vystavování a ukončování doprovodných dokladů – eAD potřebných pro tyto přepravy. Nabízíme Vám zastupování v těchto činnostech:

  • ukončování eAD v systému NTCS na našich specializovaných pracovištích
  • vystavování dokladů o dopravě VV
  • odesílání oznámení o dovozu PHM s příměsí biopaliv na CÚ (zákon o ochraně ovzduší)
  • vedení základní, předepsané evidence při ukončování doprav
  • vystavení eAD v systému NCTS
  • evidence a ukončení vzorků odebraných CÚ
  • další administrativní činnosti, týkající se vybraných výrobků v souvislosti s požadavky celních úřadů