Celní služby

     Naše celní deklarace poskytne našim zákazníkům celní odbavení od kusových, kamionových, kontejnerových, vagonových dovozů a vývozů, až po složitější celní případy, jako jsou režimy s ekonomickým účinkem (aktivní, či pasivní zušlechťovací styk, dovozní či vývozní záznamy, certifikáty, karnety aj.)
 • Jednotný správní doklad (JSD)
 • El. celní prohlášení (e-Dovoz/AIS)
 • Vývozní dopravní doklad (VDD) – systém ECS-e-Vývoz
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) – systém NCTS (T1,T2,T2L)
 • Osvědčení o původu zboží /EUR.1, Form A, A.TR apod.)
 • Karnet TIR (systém NCTS)
 • KARNET ATA (záznam)
 • Mezinárodní nákladní list (CMR)
     Projednáme za Vás zjednodušené postupy v celním řízení.
 • schválený příjemce a odesílatel (tranzit NCTS)
 • schválený vývozce (vývoz – ECS)

     Naše společnost Vám bude nápomocna také v zajištění celního dluhu. Další námi zajišťování celní služby jsou:
 • Registrace firem na celním úřadě (EORI)
 • Zařazení zboží do celního sazebníku EU (TARIC)
 • Uplatnění preferencí (původ zboží)
 • Výpočet celního dluhu a daně
 • Podání žádostí pro celní řízení
 • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky